Łukasz Świetlikowski

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Łukasz Świetlikowski – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Ukończył magisterskie i doktoranckie studia politologiczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta programu wymiany studentów Erasmus na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Sztokholmie. Członek Sekcji Administracji i Polityk Publicznych PTNP. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji, urzędnik służby cywilnej. W trakcie kształcenia stacjonarnego w KSAP odbył zagraniczny staż administracyjny w Better Regulation Executive – jednostce zajmującej się polityką regulacyjną w Wielkiej Brytanii. Obecnie radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Centrum Oceny Administracji KPRM. Trener wewnętrzny w KPRM. Od 2018 r. członek Biura (prezydium) Komitetu OECD ds. Zarządzania Publicznego.

Counterliczniki