Andrzej Misiuk

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Andrzej Misiuk – profesor nauk humanistycznych, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor 60 prac zwartych i przeszło 200 artykułów naukowych z zakresu bezpieczeństwa, historii oraz administracji publicznej, m.in. monografii: Administracja spraw wewnętrznych w Polsce: (od połowy XVIII wieku do współczesności): zarys dziejów (2005); Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego: zagadnienia prawno ustrojowe (2008); Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności (2008); Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego (2014); Zarys ustroju administracji spraw wewnętrznych w Polsce. Przemiany prawno-organizacyjne od połowy XVIII wieku do współczesności (2018).

Counterliczniki