Anna Szustek

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Anna Szustek – doktor habilitowana, politolog, historyk, adiunkt w Katedrze Historii Politycznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Koncentruje się na badaniach z zakresu sektora społecznego, w tym w szczególności specjalizuje się w tematyce organizacji gospodarczych i zawodowych, spółdzielczości. Autorka opracowań dotyczących myśli politycznej, historii najnowszej i polityki historycznej. Opublikowała m.in. Polski sektor społeczny, Warszawa 2008, 2009; Samorząd – samorząd gospodarczy – inne rodzaje samorządu. Siatka pojęciowa, ujęcie teoretyczne i zagadnienia metodologiczne, Warszawa 2014, 2017; Naczelna Izba Gospodarcza, Warszawa 2015, 2017.

Counterliczniki