Barbara Węglarz

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Barbara Węglarz – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Katedra Instytucji Politycznych i Prawnych), magister politologii oraz filologii rosyjskiej. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz International Political Science Associacion. Zainteresowania badawcze: samorząd terytorialny, demokracja bezpośrednia, podmioty bezpieczeństwa państwa.

Counterliczniki