Beata Górowska

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Beata Górowska – doktor, starszy wykładowca w Katedrze Nauk o Państwie i Administracji Publicznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia stosunków wyznaniowych w Polsce oraz stosunków wyznaniowych i systemów politycznych państw postkomunistycznych..

Counterliczniki