Beata Marczewska

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Beata Marczewska – doktor, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ustrojowych dotyczących współczesnego polskiego i francuskiego prawa samorządu terytorialnego, decentralizacji administracji publicznej, zwłaszcza problematyki samorządu terytorialnego, jakości wykonywania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego.

Counterliczniki