Izabela Malinowska

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Izabela Malinowska – profesor doktor habilitowana, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1978), doktor nauk humanistycznych (1986), doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2008), profesor zwyczajna w zakresie nauk społecznych (2015). Pracownik Katedry Nauk o Państwie i Administracji Publicznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW od 1991 r., obecnie w Zakładzie Nauki o Państwie i Administracji Publicznej. Przewodnicząca Rady Programowej Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego. Członek Komisji ds. przewodów doktorskich w zakresie nauk o polityce publicznej. Autorka ponad 150. publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Counterliczniki