Izba Rolnicza

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

IZBA ROLNICZA – jedna z form → samorządu gospodarczego, czyli związku zorganizowanego na zasadach przedstawicielstwa wspólnych, kolektywnych i osobistych interesów osób należących do określonego stanu gospodarczego. I.r. funkcjonują na podstawie ustawy o izbach rolniczych. Spośród wszystkich form samorządu gospodarczego samorząd rolniczy jest zdecydowanie instytucją najlepiej zorganizowaną pod względem formalnoprawnym. I.r. działają na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentują interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Członkami i.r. z mocy ustawy są wszystkie osoby fizyczne i prawne, które są płatnikami podatku rolnego lub dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej. W Polsce działa 16 i.r. Prezesi izb i wybrani przez walne zgromadzenia delegaci (po jednym z każdej izby) tworzą walne zgromadzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych [ P. Antkowiak ].

Literatura: R. Kmieciak, P. Antkowiak, K. Walkowiak, Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski, Warszawa 2012.

Counterliczniki