Jacek Wojnicki

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎polski

Jacek Wojnicki – profesor nauk społecznych, kierownik Katedry Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (Kancelaria Sejmu, stołeczny Ratusz). Od 2014 r. członek redakcji „Studiów Wyborczych” oraz członek Rady Naukowej „Annales Universitatis Mariae Curie Sklodowska, sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis”. Od 2011 r. członek Rady Naukowej Centrum Naukowo Badawczego Uniwersytetu Łódzkiego „Bałkany na przełomie XX/XXI wieku”. Obszary zainteresowań obejmują systemy polityczne i administracyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej na tle porównawczym Polski.

Counterliczniki