Katarzyna Radzik-Maruszak

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Katarzyna Radzik-Maruszak – doktor habilitowana, politolog i prawnik, adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Visiting scholar w Faculty of Management, University of Tampere w Finlandii (2014–2015). Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół samorządu terytorialnego w ujęciu porównawczym, lokalnego współrządzenia (local governance), demokracji przedstawicielskiej i instytucji reprezentacji na poziomie lokalnym. Autorka monografii Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979–2010. Od Nowego Zarządzania Publicznego do lokalnego współzarządzania (2012) oraz Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii (2019).

Counterliczniki