Małgorzata Kaczorowska

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Małgorzata Kaczorowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz naukowa Grupy Badawczej Brytyjskich Studiów Społeczno Politycznych BRITANNIA. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW, stypendystka programu Herbert Quant Stiftung na Uniwersytecie w Konstancji (Niemcy), rozprawa doktorska „Dewolucja w Wielkiej Brytanii. Studium politologiczne” obroniona na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Członkini IPSA, ECPR, wiceprezeska Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki: partii i systemów partyjnych, demokracji wewnątrzpartyjnej, systemów politycznych państw współczesnych, dewolucji, systemu politycznego i partii politycznych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, bezpieczeństwa ekologicznego. Autorka publikacji z tego zakresu oraz współautorka (z Agnieszką Rothert) monografii Ewolucja, dewolucja, emergencja (2007).

Counterliczniki