Marta Balcerek-Kosiarz

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Marta Balcerek-Kosiarz – doktor nauk społecznych, politolog, adiunkt w Katedrze Nauki o Państwie i Administracji Publicznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert sektora publicznego zajmująca się instytucjonalnym wsparciem przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorców w parkach technologicznych, klastrach, specjalnych strefach ekonomicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym we współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej. Obszary zainteresowań́ naukowych: ustrój samorządu terytorialnego i gospodarczego, gospodarka komunalna, rozwój lokalny i regionalny oraz zarządzanie publiczne w Polsce i w Niemczech. Autorka monografii: Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce i Niemczech (2017), Działalność gospodarcza samorządu gminnego w Polsce i Niemczech (2018), Neues Paradigma über lokale und regionale Entwicklung in Polen und in Deutschland (2018).

Counterliczniki