Mateusz Jęczarek

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Mateusz Jęczarek – magister, absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce.

Counterliczniki