Paweł Hut

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Paweł Hut – doktor habilitowany, pracownik naukowo dydaktyczny w Katedrze Ustroju Pracy i Rynku Pracy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006–2010 pełnomocnik dziekana do spraw pomocy materialnej. W latach 2008 2012 kierownik dziennego studium polityki społecznej. Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów naukowych. Członek rad programowych konferencji krajowych i międzynarodowych. Ekspert komisji sejmu RP i przedstawiciel w Rządowej Radzie Ludnościowej. Członek II, IIIi IV kadencji Rady do Spraw Uchodźców. Członek rady zarządu International Center for Migration Development w Wiedniu. Wybrane publikacje: Relacje polskich władz z polonią w przestrzeni (post) sowieckiej (2019); Współczesne zagadnienie mieszkaniowe w Polsce – geneza, warunki, perspektywy rozwiązań (2018); Migracja zagraniczna (2017).

Counterliczniki