Przeciwdziałanie alkoholizmowi

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – działania podejmowane przez rządowe instytucje publiczne i organizacje społeczne zmierzające do zapobiegania rozwojowi zjawiska nadużywania alkoholu. Zakłada opracowanie na szczeblu centralnym → Krajowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz odpowiednio na poziomie regionalnym i lokalnym – programów wojewódzkich oraz gminnych, które stanowią element wojewódzkich i gminnych strategii na rzecz rozwiązywania problemów społecznych [ A. Bejma ].

Counterliczniki