Społeczeństwo informacyjne

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE (ang. information society) – społeczeństwo, w którym wszystkim osobom umożliwia się wolny dostęp do tworzenia, otrzymywania, udostępniania i wykorzystywania informacji oraz wiedzy, co przyczynia się do ich ekonomicznego, społecznego, politycznego i kulturowego rozwoju. S.i. charakteryzuje się tym, że: wykorzystuje w różnych sferach aktywności społecznej rozwiniętą bazę informacyjną i komunikacyjną; sektor informacyjny ma przewagę nad sektorem przemysłowym w gospodarce; dysponuje rozwiniętymi środkami przetwarzania informacji i komunikowania, a przetwarzanie informacji jest podstawą do tworzenia dochodu narodowego i dostarcza źródła utrzymania większości społeczeństwa. W s.i.: informacja przenika we wszystkie dziedziny życia; wykorzystywana jest coraz większa liczba informacji; na coraz większą skalę stosowana jest komputeryzacja i robotyzacja. W s.i. komunikowanie masowe ma ogromne znaczenie, gdyż przekazywanie informacji stanowi podstawę społeczeństwa, a powstawanie nowych środków komunikacyjnych rozszerza możliwości w tej dziedzinie [ P. Potejko ].

Literatura: M. Casey, Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej, Toruń 2001 ■ T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999 ■ K. Krzysztofek, M. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice 2005.

Counterliczniki