Stanisław Mazur

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎polski

Stanisław Mazur – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Politycznych). Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie (od 2016). Kierownik Katedry Administracji Publicznej (od 2017). Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (w latach 1997–2004). Kierownik Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1996–1997). Redaktor naczelny kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”. Członek Rady Służby Cywilnej (2009–2015). Brał udział jako ekspert i koordynator w kilkudziesięciu projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu: decentralizacji, analizy polityk publicznych, zarządzania publicznego, jakości rządzenia, modernizacji administracji publicznej, organizacyjnego uczenia się. Autor ponad 170 publikacji naukowych. Autor i współautor ponad 120 ekspertyz. W ramach aktywności eksperckiej współpracował między innymi z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, ministerstwami, urzędami centralnymi, samorządami regionalnymi i lokalnymi oraz organizacjami międzynarodowymi, w tym z The United States Agency for International Development, World Bank, The European Public Administration Network.

Counterliczniki