Tomasz Strąk

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎polski

Tomasz Strąk – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest specjalistą z zakresu finansów, rachunkowości oraz auditingu, pracownikiem Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów US. Jego zainteresowania naukowe koncertują się na nowoczesnych metodach budżetowania, metodyce badania sprawozdań finansowych oraz problematyce unikania opodatkowania.

Counterliczniki