Adam Jarosz

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 01:33, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Adam Jarosz – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Polityki Publicznej Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i sekretarz naukowy Copernicus Graduate School. Zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach dotyczących samorządów miejskich, koncepcji governance i partycypacji społecznej na szczeblu lokalnym, a także historii i współczesności Niemiec, stosunków polsko niemieckich, transformacji ustrojowej po 1989 r., obszarów przygranicznych oraz pozycji prezydenta w systemie politycznym III RP.

Counterliczniki