Administracja rządowa w stanach nadzwyczajnych

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

ADMINISTRACJA RZĄDOWA W STANACH NADZWYCZAJNYCH – w stanach nadzwyczajnych (stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy oraz stan wojenny) administracja rządowa jest najważniejszym narzędziem zwalczania szczególnych zagrożeń. Decyduje o zastosowaniu i zniesieniu stanów nadzwyczajnych. Odgrywa wiodącą rolę w czasie ich obowiązywania. Administracji rządowej zostaje podporządkowana administracja samorządowa (→ administracja samorządowa w stanach nadzwyczajnych). Zmienia się również funkcjonowanie administracji rządowej. Dochodzi do jej radykalnego podporządkowania jednoosobowym organom administracji rządowej, które kierując stanami nadzwyczajnymi, odpowiadają za ich przebieg, skuteczność oraz powrót do dotychczasowych struktur organizacyjnych państwa. Rozwiązania stosowane wobec administracji rządowej w stanie klęski żywiołowej oraz stanie wyjątkowym są podobne (z pewnymi różnicami). Natomiast w stanie wojennym może dojść do całkowitego przeorganizowania funkcjonowania wszystkich organów władzy publicznej, także administracji rządowej. W razie ustanowienia strefy bezpośrednich działań wojennych na jej obszarze organy władzy publicznej mogą działać według innych zasad (brak uszczegółowienia), zezwala się na ich zawieszenie oraz przekazanie organom wojskowym określonych kompetencji organów władzy publicznej (w czym wyraża się istota stanu wojennego/wojskowego) [ M. Brzeziński ].

Literatura: M. Brzeziński, Zasady działania organów władzy publicznej w stanie klęski żywiołowej[w:] Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa 2014 ■ M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Warszawa 2007.

Counterliczniki