Agnieszka Bejma

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 00:37, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Agnieszka Bejma – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja marketing polityczny). Adiunkt w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii i psychologii polityki, w szczególności wokół aktywności obywatelskiej i partycypacji politycznej, kapitału społecznego, kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowo Wschodniej, funkcjonowania sektora pozarządowego w Polsce i na świecie, przestrzegania praw człowieka oraz walki z zagrożeniami współczesnego świata (w szczególności z handlem ludźmi). Autorka książki Wolontariat w Polsce i w Europie Środkowo Wschodniej. Prawo i praktyka (2012) i cyklu publikacji poświęconych różnym aspektom aktywności ochotniczejj.

Counterliczniki