Andżelika Mirska

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 02:01, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Andżelika Mirska – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Nauki o Państwie i Administracji Publicznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW oraz Wydziału Prawa i Administracji UW. Stypendystka Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie (1999/2000), Uniwersytetu w Konstancji (2001, 2016), Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (2001/2002, 2004, 2010, 2015), Uniwersytetu w Moguncji (2008, 2014), Uniwersytetu Wiedeńskiego (2009, 2011, 2013), Uniwersytetu w Saarbrücken (2015). Autorka licznych publikacji, m.in. monografii: Organizacja i zadania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (2004); Berlin: ustrój i rola w systemie politycznym RFN po 1989 roku (2007);State policy on the formation and modernisation of Polish territorial structure, w: “Jahrbuch des Föderalismus 2018 – Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa”, Nomos Verlagsgesellschaft (2018).

Counterliczniki