Audyt strategiczny

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 19:52, 16 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

AUDYT STRATEGICZNY – przegląd różnych obszarów funkcjonowania organizacji pod kątem oceny, w jakim stopniu wspierają one realizację celów strategicznych. Obejmuje to zarówno funkcje wsparcia, czyli obszar kadrowy, obszar finansowy, obszar logistyki, jak i przebieg procesów biznesowych. Optymalizacja wynikająca z a.s. prowadzi do tzw. koncentracji strategicznej, czyli sytuacji, w której wszystkie działania nakierowane są na realizację strategii. Po stronie procesów biznesowych zasadniczym celem a.s. jest zapewnienie, że portfel programów i projektów wspiera realizację długofalowych celów organizacji. A.s. zabezpiecza również strumień informacji zarządczej dotyczącej rozwoju organizacji oraz wspiera realizację jej strategicznych celów. A.s. wspiera dwa kluczowe obszary zarządcze: 1. zapewnia, że realizowana strategia spełnia kryteria kompletności i obejmuje kluczowe informacje i determinanty dla rozwoju organizacji; 2. weryfikuje, czy kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla podziela wizję strategiczną organizacji i wpisuje się aktywnie w jej realizację (→ audyt) [ A. Niedzielski ].

Literatura: H. Gawroński, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Warszawa 2010 ■ K. Opolski, K. Waśniewski, M. Wereda, Audyt strategiczny: szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy, Warszawa 2010.

Counterliczniki