Barbara Węglarz

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 11:49, 1 January 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Barbara Węglarz – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Katedra Instytucji Politycznych i Prawnych), magister politologii oraz filologii rosyjskiej. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz International Political Science Associacion. Zainteresowania badawcze: samorząd terytorialny, demokracja bezpośrednia, podmioty bezpieczeństwa państwa.

Counterliczniki