Beata Górowska

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 01:18, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Beata Górowska – doktor, starszy wykładowca w Katedrze Nauk o Państwie i Administracji Publicznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia stosunków wyznaniowych w Polsce oraz stosunków wyznaniowych i systemów politycznych państw postkomunistycznych..

Counterliczniki