Beata Marczewska

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 01:52, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Beata Marczewska – doktor, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ustrojowych dotyczących współczesnego polskiego i francuskiego prawa samorządu terytorialnego, decentralizacji administracji publicznej, zwłaszcza problematyki samorządu terytorialnego, jakości wykonywania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego.

Counterliczniki