Beata Springer

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 15:42, 10 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎polski

Beata Springer – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, prawnik. Adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, w Zakładzie Polityki Publicznej. Zainteresowania naukowe: administracja publiczna, służba cywilna, samorząd terytorialny, partycypacja społeczna, współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Jest jednocześnie praktykiem, jako trenerka i ekspertka od lat prowadzi warsztaty dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Współtworzyła Strategie Rozwoju oraz Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych dla samorządów.

Counterliczniki