Dagmir Długosz

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 00:51, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Dagmir Długosz ̶ politolog, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (1992), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (1995), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2018). Od 1995 r. urzędnik państwowy w administracji rządowej. Pełnił funkcje analityczne, doradcze i zarządcze, w tym jako dyrektor departamentów w Kancelarii Premiera, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, sekretarz Zespołu ds. współpracy rządu i organizacji pozarządowych przy pełnomocniku rady ministrów ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obecnie zatrudniony w Centrum Oceny Administracji w Kancelarii Premiera. Autor książek, artykułów i opracowań dotyczących zarządzania i sektora publicznego, dialogu społecznego, organizacji pozarządowych i polityki społecznej.

Counterliczniki