Elżbieta Joanna Zielińska

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 20:39, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Elżbieta Joanna Zielińska – politolog, polityk. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji dotyczących nielegalnego obrotu dziełami sztuki i polityki kulturalnej. Pracę dyplomową obroniła z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Itrich Drabarek. Obecnie doktoryzuje się na UW przygotowując dysertację nt. polityki państwa w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie. Była posłanką VIII kadencji Sejmu RP (2015–2019).

Counterliczniki