Elżbieta Joanna Zielińska

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Elżbieta Joanna Zielińska – politolog, polityk. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji dotyczących nielegalnego obrotu dziełami sztuki i polityki kulturalnej. Pracę dyplomową obroniła z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Itrich Drabarek. Obecnie doktoryzuje się na UW przygotowując dysertację nt. polityki państwa w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie. Była posłanką VIII kadencji Sejmu RP (2015–2019).

Counterliczniki