Elżbieta Szulc-Wałecka

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 20:19, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Elżbieta Szulc-Wałecka – magister politologii, administracji, doktorantka w Katedrze Administracji Publicznej na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Działaczka społeczna, współpracuje ze środowiskiem lubelskich organizacji pozarządowych, m.in. Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, gdzie pełni rolę trenera i eksperta. Zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień takich jak demokracja, samorząd terytorialny, governance, demokracja partycypacyjna, partycypacja obywatelska, partycypacyjne współrządzenie, rola liderów/przywódców lokalnych w samorządzie terytorialnym.

Counterliczniki