Elżbieta Szulc-Wałecka

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Elżbieta Szulc-Wałecka – magister politologii, administracji, doktorantka w Katedrze Administracji Publicznej na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Działaczka społeczna, współpracuje ze środowiskiem lubelskich organizacji pozarządowych, m.in. Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, gdzie pełni rolę trenera i eksperta. Zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień takich jak demokracja, samorząd terytorialny, governance, demokracja partycypacyjna, partycypacja obywatelska, partycypacyjne współrządzenie, rola liderów/przywódców lokalnych w samorządzie terytorialnym.

Counterliczniki