Ewa Marciniak

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Ewa Marciniak - doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2013), specjalność komunikowanie polityczne i marketing polityczny, pracownik Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016–2019 dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UW. Zajmuje się psychologicznymi aspektami komunikacji społecznej i zachowaniami politycznymi (uwarunkowania aktywności politycznej i społecznej, kształtowanie wizerunku i autoprezentacje, style komunikowania się, strategie marketingowe i PR). Autorka publikacji naukowych na temat komunikacji politycznej, personalizacji polityki i zachowań wyborczych. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie nauki o polityce, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Autorka m.in. monografii Personalizacja zachowań wyborczych w Polsce w kontekście Modelu Zgodności Preferencji Politycznych (2013).

Counterliczniki