Hubert Izdebski

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 01:32, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Hubert Izdebski – profesor nauk prawnych, radca prawny, adwokat. Kierownik Katedry Teorii i Historii Prawa w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa publicznego i jego styku z prawem cywilnym. Ma ponad 30 letnie doświadczenie w przygotowywaniu projektów ustaw, pracy radcy prawnego i prowadzeniu spraw z zakresu prawa administracyjnego oraz konstytucyjnego. Koncentruje się na aksjologii i genezie rozwiązań prawnych, a także na problematyce zarządzania publicznego. Najważniejsze publikacje: Historia administracji (1995), Historia myśli politycznej i prawnej (1996), Samorząd terytorialny, podstawy ustroju i działalności (2003), Introduction to Public Administration and Administrative Law (2006), Elementy teorii i filozofi i prawa (2008), Doktryny polityczno prawne. Fundamenty współczesnych państw (2017). Ponadto: wraz z Michałem Kuleszą Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne (1996) oraz Gwarancje ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki, red. H. Izdebski, M. Komorowski, M. Pisz (2016). .

Counterliczniki