Iron triangle („żelazny trójkąt”)

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 17:58, 1 January 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎polski

IRON TRIANGLE (ŻELAZNY TRÓJKĄT) – pojęcie stosowane w amerykańskich naukach politycznych i nauce o administracji publicznej oznaczające model relacji pomiędzy trzema podmiotami oddziałującymi na kształt decyzji politycznych, w szczególności na regulacje prawne i alokacje budżetowe. „Wierzchołkami” trójkąta są: agencja rządowa, grupa interesu lub koalicja grup interesu, komisje parlamentarne. Istota relacji polega na wzajemnej zależności od siebie „wierzchołków” trójkąta: administracja potrzebuje poparcia deputowanych i grup interesu dla realizacji swoich celów, grupa interesów realizuje swoje cele poprzez uzyskanie wpływu na decyzje ciała ustawodawczego i administracji rządowej, parlamentarzyści (szczególnie w USA) korzystają ze wsparcia grup interesu (poparcie, wsparcie finansowe) w ramach starań o reelekcję. Trójkąt określa się mianem „żelaznego”, gdyż badacze uznają, że w wielu przypadkach iron triangles i zbudowane w ich ramach powiązania są na tyle silne, że w istocie to one sterują polityką publiczną, często poza sceną oficjalnych instytucji. (→ grupa interesu; powiązania administracji publicznej z grupami interesu) [D. Długosz]

Literatura: A.J. Nownes, Interest Groups in American Politics: Pressure and Power, New York – London 2012.

Counterliczniki