Iwona Macek

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 01:41, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Iwona Macek – doktor, adiunkt w Zakładzie Badania Aktywności Politycznej i Społecznej w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się politologiczną analizą administracji publicznej, współpracą administracji publicznej z trzecim sektorem, zarządzaniem organizacjami publicznymi.

Counterliczniki