Iwona Macek

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Iwona Macek – doktor, adiunkt w Zakładzie Badania Aktywności Politycznej i Społecznej w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się politologiczną analizą administracji publicznej, współpracą administracji publicznej z trzecim sektorem, zarządzaniem organizacjami publicznymi.

Counterliczniki