Izba Przemysłowo-Handlowa

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA – jedna z form → samorządu gospodarczego, czyli związku zorganizowanego na zasadach przedstawicielstwa wspólnych, kolektywnych i osobistych interesów osób należących do określonego stanu gospodarczego. I.p.h. rozwijały się zwłaszcza w okresie II RP. Współcześnie ich funkcjonowanie reguluje ustawa o izbach gospodarczych, przyjęte w niej założenia są jednak sprzeczne z dotychczasową tradycją samorządu gospodarczego. Ustawa ustala, że izba gospodarcza jest dobrowolną organizacją samorządową, której zadaniem powinno być reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej czy usługowej względem władz państwowych. Funkcjonujące dziś i.p.h. mają więc charakter stowarzyszeniowy i nie mają realnych kompetencji władczych. W obecnym kształcie nie można więc włączać ich do systemu władz publicznych w Polsce [ P. Antkowiak ].

Literatura: R. Kmieciak, P. Antkowiak, K. Walkowiak, Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski, Warszawa 2012.

Counterliczniki