Izba Rzemieślnicza

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 21:35, 15 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

IZBA RZEMIEŚLNICZA – jedna z form → samorządu gospodarczego, czyli związku zorganizowanego na zasadach przedstawicielstwa wspólnych, kolektywnych i osobistych interesów osób należących do określonego stanu gospodarczego. I.rz. funkcjonują na podstawie ustawy o rzemiośle, która określa podstawowe zadania izby wobec zrzeszonych organizacji, urzędów administracji rządowej i samorządowej, innych instytucji oraz indywidualnych rzemieślników. Jednym z najważniejszych zadań organizacji rzemieślniczych jest nauczanie zawodu. W ustawie stwierdzono jednak, że organizacje samorządu rzemiosła tworzone są z inicjatywy członków na zasadzie dobrowolnej przynależności. Oznacza to, że członkostwo w i.rz. ma charakter fakultatywny. Ogólnopolską organizacją rzemiosła jest Związek Rzemiosła Polskiego, który od 2001 r. ma status organizacji stanowiącej reprezentację dla tego środowiska samorządu gospodarczego. Wraz z regionalnymi, lokalnymi i branżowymi organizacjami rzemiosła (27 izb rzemiosła i przedsiębiorczości, w tym dwie branżowe, 477 cechów oraz 186 spółdzielni) tworzy największą i najstarszą strukturę samorządu gospodarczego w Polsce.[ P. Antkowiak ].

Literatura: R. Kmieciak, P. Antkowiak, K. Walkowiak, Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski, Warszawa 2012.

Counterliczniki