Jolanta Itrich-Drabarek

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Jolanta Itrich-Drabarek – profesor zwyczajna, doktor habilitowana nauk społecznych, politolog, kierownik Katedry Nauki o Państwie i Administracji Publicznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016–2019 dyrektor Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego. Pracowała w administracji publicznej, m.in. jako doradca prezesa rady ministrów, wicedyrektor Biura Spraw Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP, szef doradców ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Członek Rady Służby Cywilnej w latach 2012–2016. Autorka licznych publikacji naukowych dotyczących statusu urzędników w Polsce i w Europie, systemów służby cywilnej w UE i na świecie, roli i miejsca administracji publicznej w państwie demokratycznym oraz etyki w służbie publicznej. Jest autorem, współautorem i redaktorem kilkunastu monografii i artykułów, m.in. monografii Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim (2010); Służba cywilna w Polsce – teoria i praktyka (2012); Służba cywilna w Europie Środkowo Wschodniej (2013); The Civil Service in Poland – Theory and Experience (2015); Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych (2016; 2019).

Counterliczniki