Justyna Grażyna Otto

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Justyna Grażyna Otto – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Nauki o Państwie i Administracji Publicznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW (specjalizacja studia europejskie) oraz Instytutu Dziennikarstwa UW (specjalizacje telewizyjna i agencyjna), a także Studium Pedagogicznego w INP UW, stypendystka Johannes Gutenberg Universität Mainz i Universität Konstanz. Kierownik studiów I oraz II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku politologia w Instytucie Nauk Politycznych UW. Szczególnie zajmuje ją przywództwo polityczne, zwłaszcza w świetle procesu personalizacji polityki (pipolizacja władzy, mediatyzacja i celebrytyzacja polityki), zagadnienie reżimu politycznego (zwłaszcza reżimy niedemokratyczne), patologie w polityce oraz problemy z obszaru państwo a wojna. Autorka publikacji naukowych, w tym monografii Destrukcyjna charyzma Adolfa Hitlera (2006) oraz Przywódca polityczny elementem konstytutywnym reżimu politycznego (2012), redaktor naukowa książek: Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne (2015) oraz Kobiety w polityce i w politologii (2018). Współpracowała m.in. z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, dziennikiem gospodarczym „Puls Biznesu”, Polskim Radiem i Telewizją Publiczną. Certyfikowany tutor. Członek PTNP.

Counterliczniki