Justyna Wasil

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 20:29, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Justyna Wasil – doktor, politolog i historyk, adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Wydziału Politologii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Autorka prac koncentrujących się wokół administracji samorządowej w ujęciu porównawczym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki samorządu na obszarach wiejskich.

Counterliczniki