Justyna Wasil

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Justyna Wasil – doktor, politolog i historyk, adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Wydziału Politologii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Autorka prac koncentrujących się wokół administracji samorządowej w ujęciu porównawczym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki samorządu na obszarach wiejskich.

Counterliczniki