Kamil Mroczka

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Kamil Mroczka – doktor nauk społecznych, politolog, administratywista i praktyk zarządzania. Absolwent programu Executive Master of Business Administration w Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Katedrze Nauki o Państwie i Administracji Publicznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W latach 2015–2017 pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, w tym w latach 2016–2017 kierownik zakładu Zarządzania Strategicznego i Finansów w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji. W latach 2017–2019 adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego. Pracuje też w administracji rządowej, m.in. jako kierownik Oddziału Zarządzania Kadrami i zastępca dyrektora Biura Kadr i Organizacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, a także dyrektor Biura Kadr i Logistyki oraz Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Obecnie zatrudniony jako dyrektor generalny w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem w administracji publicznej, zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem publicznym oraz prawem urzędniczym. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i monografii, m.in. Wpływ polityki zarządzania zasobami ludzkimi w polskiej służbie cywilnej na funkcjonowanie państwa (2014).

Counterliczniki