Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 15:54, 18 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski • ‎русский

KARTA LIPSKA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIAST EUROPEJSKICH – jest dokumentem państw członkowskich UE (przyjętym na nieformalnym spotkaniu ministrów 24–25.05.2007, Lipsk). K.l. podkreśla, że miasta to cenne i niezastąpione dobra gospodarcze, kulturowe i społeczne, występują w nich silne mechanizmy integracji społecznej oraz wyjątkowe możliwości rozwoju gospodarczego. Są centrami wiedzy i innowacji. Występują w nich problemy demograficzne, nierówność społeczna, wykluczenie niektórych grup ludności, brak odpowiednich i tanich mieszkań oraz problemy ekologiczne. Strony zwróciły uwagę na konieczność koordynacji polityki sektorowej na wszystkich szczeblach władzy i między nimi oraz konieczność zintegrowanego i fachowego podejścia do planowania urbanistycznego. W K.l. przyjęto następujące zalecenia: wykorzystanie na większą skalę zintegrowanego podejścia do polityki rozwoju miejskiego; tworzenie i zapewnienie przestrzeni publicznych wysokiej jakości; modernizacja sieci infrastruktury i poprawa wydajności energetycznej; aktywna polityka innowacyjna i edukacyjna; zwrócenie uwagi na najuboższe dzielnice w kontekście miasta jako całości; realizacja strategii jakości środowiska fizycznego; wzmocnienie lokalnej gospodarki i polityki rynku pracy; planowanie sprawnego i taniego transportu miejskiego. Sygnatariusze K.l. zauważają, że polityka rozwoju miejskiego powinna być ustalona na poziomie krajowym, który we współpracy z pozostałymi szczeblami władzy powinien dostarczać bodźców innowacyjnych. W maju 2016 r. na nieformalnym spotkaniu ministrów krajów członkowskich UE ds. rozwoju miast przyjęty został Pakt Amsterdamski ustanawiający Agendę Miejską UE [ I. Macek ].

Literatura: http://agendastad.nl/about-us/http://projektymiejskie.pl/wp-content/uploads/2016/04/karta_lipska_pl.pdf.

Counterliczniki