Katarzyna A. Kuć-Czajkowska

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 01:40, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Katarzyna A. Kuć-Czajkowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Autorka ok. 50. prac koncentrujących się wokół administracji samorządowej w ujęciu porównawczym, w tym zarządzania dużymi miastami. Autorka monografii Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich w Polsce. Przestrzeń współpracy i konkurencji samorządów terytorialnych (2019), współautorka: Менаџер Специјалиста за управљање пројектима ЕУ ФОНДОВА (2014) oraz Działalność jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w latach 2004–2011. Analizy statystyczne (2013).

Counterliczniki