Katarzyna Radzik-Maruszak

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 19:53, 16 February 2020 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Katarzyna Radzik-Maruszak – doktor habilitowana, politolog i prawnik, adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Visiting scholar w Faculty of Management, University of Tampere w Finlandii (2014–2015). Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół samorządu terytorialnego w ujęciu porównawczym, lokalnego współrządzenia (local governance), demokracji przedstawicielskiej i instytucji reprezentacji na poziomie lokalnym. Autorka monografii Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979–2010. Od Nowego Zarządzania Publicznego do lokalnego współzarządzania (2012) oraz Rada gminy jako uczestnik lokalnego współrządzenia. Przykład Anglii, Finlandii, Polski i Słowenii (2019).

Counterliczniki