Komisja skarg, wniosków i petycji organów stanowiących i kontrolnych

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 20:47, 31 December 2019 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎polski

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORGANÓW STANOWIĄCYCH I KONTROLNYCH – organ wewnętrzny rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa, powoływany obligatoryjnie w celu rozpatrywania: skarg na działania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego (wójta/burmistrza/prezydenta miasta, zarządu powiatu oraz zarządu województwa) i gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych, a także wniosków i petycji składanych przez obywateli. Obok komisji rewizyjnej jest to druga z obligatoryjnych komisji samorządowych organów stanowiących i kontrolnych. W skład k.s.w.p. wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady/sejmiku. Zasady i tryb działania k.s.w.p. regulowane są w statutach jednostek samorządu terytorialnego. (→ komisje samorządowych organów stanowiących i kontrolnych) [B. Węglarz]

Counterliczniki