Marcin Jurgilewicz

From Encyklopedia Administracji Publicznej

This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎français • ‎polski

Marcin Jurgilewicz – doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Politechniki Rzeszowskiej, kierownik Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie i dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, adwokat. Autor i współautor publikacji dotyczących państwa, prawa oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza bezpieczeństwa zgromadzeń, bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, jak też problematyki dotyczącej środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego i administracyjnego. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się także instytucja mediacji jako jedna z polubownych metod rozwiązywania sporów.

Counterliczniki