Marcin Waszak

From Encyklopedia Administracji Publicznej

Revision as of 15:37, 10 May 2018 by Administracja (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
English • ‎polski

Marcin Waszak – politolog, socjolog, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim przygotowujący pracę na temat roli whistleblowingu w przeciwdziałaniu korupcji. We współpracy m.in. z Instytutem Spraw Publicznych i Fundacją Batorego prowadził badania społeczne oraz opracowywał analizy i raporty poświęcone polityce antykorupcyjnej. Jako ekspert Programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji Batorego od 2014 r. zajmuje się m.in. zagadnieniem ochrony sygnalistów w Polsce, przejrzystością zamówień publicznych oraz działaniami antykorupcyjnymi w administracji publicznej.

Counterliczniki